Nadproża L19/12

Nadproża to elementy konstrukcyjne umożliwiające wykonanie w ścianach otworów drzwiowych i okiennych. Belki nadprożowe do otworów drzwiowych muszą być stosowane pod obciążenie dwustronne stropem z obciążeniem zewnętrznym 4,5 kN/m2, natomiast do otworów okiennych pod jednostronne obciążenie stropem z obciążeniem zewnętrznym do 4,5 kN/m2.

W zależności od rozmiaru i zastosowania rozróżniamy następujące rodzaje nadproży:

  • nadproża drzwiowe
  • nadproża okienne w ścianach zewnętrznych obciążonych stropami
  • nadproża okienne w ścianach zewnętrznych nie obciążonych stropami


Zastosowanie:

  • Typ D ( 0,9m; 1,2m; 1,5m; 1,8m ) w ścianach obustronnie obciążonych stropami
  • Typ N ( 2,1m; 2,4m; 2,7m ) w ścianach jednostronnie obciążonych stropami
  • Typ S ( 3,0m; 3,3m; 3,6m ) w ścianach nie obciążonych stropami


Nadproża po odpowiednim dozbrojeniu można zastosować w wyższej klasie wytrzymałościowej.
Belki na ścianach należy układać z minimalnym oparciem 10 – 15 cm.