Beton

Oferujemy pełną gamę betonów dla różnych zastosowań, zaprawy murarskie, betony specjalistyczne. Nasze betony produkujemy z surowców wysokiej klasy, zgodnych z obowiązującymi europejskimi standardami, co gwarantuje trwałość powstających z nich konstrukcji. Na nasze betony wystawiamy deklaracje zgodności.
Nieustannie dostosowujemy swoją ofertę produktową oraz usługi do rosnących wymagań, a beton który trafia do Klientów z wytwórni Kratpol jest produktem najwyższej jakości.

Beton dostarczamy na budowę betonomieszarką potocznie nazywaną gruszką ( konsystencja półpłynna lub płynna ) lub wywrotką ( konsystencja wilgotna, gęsto-plastyczna ). Dostarczony beton w postaci ciekłej rozładowujemy za pomocą pompy lub bezpośrednio z betonomieszarki korzystając z rurociągów, natomiast beton wilgotny, gęsty bezpośrednio z wywrotki.

Beton rozładowany na budowie powinien być w ciągu 90 minut od momentu wyprodukowania. Istnieją natomiast możliwości wydłużenia tego czasu poprzez dodanie odpowiednich dodatków. Nie wolno upłynniać mieszanki wodą.